کمترین: 
4235.4
بیشترین: 
4235.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4235.4
زمان: 
3/3 09:10
قیمت فرانک سوئیس امروز 3 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4235.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":4235.4}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399