کمترین: 
3843.3
بیشترین: 
3843.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3843.3
زمان: 
3/3 09:10
قیمت ین ژاپن امروز 3 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 3843.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":3843.3}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398