کمترین: 
917
بیشترین: 
917
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
917
زمان: 
3/3 09:10
قیمت لیر ترکیه امروز 3 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 917 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":917}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399