کمترین: 
5623.8
بیشترین: 
5623.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5623.8
زمان: 
3/3 09:10
قیمت پوند امروز 3 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 3 خرداد 1397 , 5623.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":5623.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398