کمترین: 
4925.8
بیشترین: 
4925.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4925.8
زمان: 
3/3 09:10
قیمت یورو امروز 3 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4925.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":4925.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398