کمترین: 
4209
بیشترین: 
4209
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4209
زمان: 
3/3 09:10
قیمت دلار امروز 3 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 3 خرداد 1397 , 4209 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 09:10","price":4209}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398