کمترین: 
572.25
بیشترین: 
618.15
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
591.4
زمان: 
3/3 21:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 3 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 591.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":591.39},{"date":"1397/03/03 00:30","price":602.14},{"date":"1397/03/03 01:00","price":598.24},{"date":"1397/03/03 01:30","price":590},{"date":"1397/03/03 02:00","price":597.17},{"date":"1397/03/03 03:00","price":598.48},{"date":"1397/03/03 03:30","price":591},{"date":"1397/03/03 06:00","price":600},{"date":"1397/03/03 06:30","price":598.14},{"date":"1397/03/03 07:30","price":598.78},{"date":"1397/03/03 08:00","price":601},{"date":"1397/03/03 08:30","price":603.7},{"date":"1397/03/03 09:00","price":614},{"date":"1397/03/03 09:30","price":618.15},{"date":"1397/03/03 10:00","price":617.29},{"date":"1397/03/03 12:00","price":607.75},{"date":"1397/03/03 12:30","price":609.42},{"date":"1397/03/03 13:00","price":597.8},{"date":"1397/03/03 13:30","price":586.46},{"date":"1397/03/03 14:00","price":581},{"date":"1397/03/03 14:30","price":580},{"date":"1397/03/03 15:00","price":572.25},{"date":"1397/03/03 18:00","price":588},{"date":"1397/03/03 21:00","price":591.4}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398