کمترین: 
696
بیشترین: 
701.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
696
زمان: 
3/3 23:32
قیمت گازوئیل امروز 3 خرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 3 خرداد 1397 , 696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":701},{"date":"1397/03/03 00:32","price":700.75},{"date":"1397/03/03 01:00","price":701.25},{"date":"1397/03/03 01:32","price":701.88},{"date":"1397/03/03 05:00","price":701.5},{"date":"1397/03/03 05:32","price":701.63},{"date":"1397/03/03 06:00","price":701.25},{"date":"1397/03/03 06:32","price":700.13},{"date":"1397/03/03 07:00","price":700},{"date":"1397/03/03 09:32","price":699.38},{"date":"1397/03/03 10:00","price":699.5},{"date":"1397/03/03 11:00","price":699.63},{"date":"1397/03/03 11:32","price":700},{"date":"1397/03/03 12:00","price":700.5},{"date":"1397/03/03 12:32","price":700.13},{"date":"1397/03/03 13:00","price":699.88},{"date":"1397/03/03 13:32","price":697.88},{"date":"1397/03/03 14:08","price":698.38},{"date":"1397/03/03 14:32","price":697.88},{"date":"1397/03/03 15:00","price":698.88},{"date":"1397/03/03 15:32","price":699.88},{"date":"1397/03/03 16:00","price":698.13},{"date":"1397/03/03 17:08","price":697.88},{"date":"1397/03/03 17:32","price":697.13},{"date":"1397/03/03 18:32","price":697.88},{"date":"1397/03/03 19:00","price":700.13},{"date":"1397/03/03 19:32","price":698},{"date":"1397/03/03 20:00","price":699.38},{"date":"1397/03/03 20:32","price":698.5},{"date":"1397/03/03 21:00","price":699.25},{"date":"1397/03/03 21:32","price":698.38},{"date":"1397/03/03 22:00","price":698.25},{"date":"1397/03/03 22:32","price":697.75},{"date":"1397/03/03 23:00","price":696.38},{"date":"1397/03/03 23:32","price":696}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398