کمترین: 
7332.1
بیشترین: 
7701.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7522
زمان: 
3/3 21:00
قیمت بیت کوین امروز 3 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 3 خرداد 1397 , 7522 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/03 00:00","price":7522.7},{"date":"1397/03/03 00:30","price":7600.1},{"date":"1397/03/03 01:00","price":7584.2},{"date":"1397/03/03 01:30","price":7552.4},{"date":"1397/03/03 02:00","price":7578.1},{"date":"1397/03/03 03:00","price":7586.1},{"date":"1397/03/03 03:30","price":7547.4},{"date":"1397/03/03 06:00","price":7573.5},{"date":"1397/03/03 06:30","price":7621.3},{"date":"1397/03/03 07:00","price":7598.2},{"date":"1397/03/03 07:30","price":7584},{"date":"1397/03/03 08:00","price":7619.9},{"date":"1397/03/03 08:30","price":7597.2},{"date":"1397/03/03 09:00","price":7669},{"date":"1397/03/03 09:30","price":7701.7},{"date":"1397/03/03 10:00","price":7698.4},{"date":"1397/03/03 12:00","price":7648.1},{"date":"1397/03/03 12:30","price":7640.1},{"date":"1397/03/03 13:00","price":7541.7},{"date":"1397/03/03 13:30","price":7481.1},{"date":"1397/03/03 14:00","price":7400},{"date":"1397/03/03 14:30","price":7380},{"date":"1397/03/03 15:00","price":7332.1},{"date":"1397/03/03 18:00","price":7499.9},{"date":"1397/03/03 21:00","price":7522}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399