کمترین: 
77.19
بیشترین: 
77.19
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
77.19
زمان: 
3/2 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 2 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 77.19 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 17:32","price":77.19}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398