کمترین: 
570000
بیشترین: 
575000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573000
زمان: 
3/2 14:30
قیمت ربع سکه امروز 2 خرداد 1397
قیمت ربع سکهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 573000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 12:18","price":570000},{"date":"1397/03/02 13:06","price":575000},{"date":"1397/03/02 14:30","price":573000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398