کمترین: 
991000
بیشترین: 
996000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
994000
زمان: 
3/2 14:30
قیمت نیم سکه امروز 2 خرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 994000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 12:18","price":991000},{"date":"1397/03/02 13:06","price":996000},{"date":"1397/03/02 14:30","price":994000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398