کمترین: 
1920000
بیشترین: 
1940000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1940000
زمان: 
3/2 15:12
قیمت سکه بهار آزادی امروز 2 خرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1940000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 12:18","price":1920000},{"date":"1397/03/02 13:12","price":1930000},{"date":"1397/03/02 15:06","price":1935000},{"date":"1397/03/02 15:12","price":1940000}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398