کمترین: 
102
بیشترین: 
103
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
103
زمان: 
3/2 16:50
قیمت روبل روسیه امروز 2 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 103 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 12:10","price":103},{"date":"1397/03/02 15:40","price":102},{"date":"1397/03/02 16:50","price":103}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398