کمترین: 
807
بیشترین: 
815
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
809
زمان: 
3/2 20:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 809 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":812},{"date":"1397/03/02 10:40","price":813},{"date":"1397/03/02 12:00","price":812},{"date":"1397/03/02 12:10","price":807},{"date":"1397/03/02 12:40","price":808},{"date":"1397/03/02 12:50","price":809},{"date":"1397/03/02 13:00","price":813},{"date":"1397/03/02 13:20","price":815},{"date":"1397/03/02 13:30","price":812},{"date":"1397/03/02 13:50","price":811},{"date":"1397/03/02 14:30","price":810},{"date":"1397/03/02 14:40","price":809},{"date":"1397/03/02 15:00","price":810},{"date":"1397/03/02 15:10","price":811},{"date":"1397/03/02 15:20","price":810},{"date":"1397/03/02 15:50","price":809},{"date":"1397/03/02 16:10","price":807},{"date":"1397/03/02 16:50","price":810},{"date":"1397/03/02 17:10","price":811},{"date":"1397/03/02 17:30","price":812},{"date":"1397/03/02 17:40","price":814},{"date":"1397/03/02 18:00","price":813},{"date":"1397/03/02 18:50","price":812},{"date":"1397/03/02 19:30","price":811},{"date":"1397/03/02 19:50","price":809},{"date":"1397/03/02 20:00","price":810},{"date":"1397/03/02 20:10","price":809}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398