کمترین: 
92
بیشترین: 
93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
92
زمان: 
3/2 19:50
قیمت روپیه هند امروز 2 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 92 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":93},{"date":"1397/03/02 12:10","price":92},{"date":"1397/03/02 12:50","price":93},{"date":"1397/03/02 14:40","price":92},{"date":"1397/03/02 15:00","price":93},{"date":"1397/03/02 15:40","price":92},{"date":"1397/03/02 17:10","price":93},{"date":"1397/03/02 19:50","price":92}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398