کمترین: 
996
بیشترین: 
1009
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
998
زمان: 
3/2 19:50
قیمت کرون دانمارک امروز 2 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 998 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":1007},{"date":"1397/03/02 10:30","price":1008},{"date":"1397/03/02 10:40","price":1009},{"date":"1397/03/02 11:00","price":1008},{"date":"1397/03/02 12:10","price":1001},{"date":"1397/03/02 12:40","price":1002},{"date":"1397/03/02 12:50","price":999},{"date":"1397/03/02 13:00","price":1002},{"date":"1397/03/02 13:10","price":1005},{"date":"1397/03/02 13:20","price":1007},{"date":"1397/03/02 13:30","price":1003},{"date":"1397/03/02 13:50","price":1002},{"date":"1397/03/02 14:30","price":1001},{"date":"1397/03/02 14:40","price":999},{"date":"1397/03/02 15:00","price":1001},{"date":"1397/03/02 15:10","price":1002},{"date":"1397/03/02 15:20","price":1001},{"date":"1397/03/02 15:40","price":1000},{"date":"1397/03/02 15:50","price":998},{"date":"1397/03/02 16:10","price":996},{"date":"1397/03/02 16:50","price":999},{"date":"1397/03/02 17:10","price":1001},{"date":"1397/03/02 17:40","price":1003},{"date":"1397/03/02 18:50","price":1002},{"date":"1397/03/02 19:30","price":1000},{"date":"1397/03/02 19:50","price":998}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398