کمترین: 
1688
بیشترین: 
1706
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1696
زمان: 
3/2 20:00
قیمت ریال عربستان امروز 2 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1696 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":1702},{"date":"1397/03/02 10:30","price":1703},{"date":"1397/03/02 10:40","price":1704},{"date":"1397/03/02 11:00","price":1702},{"date":"1397/03/02 11:20","price":1703},{"date":"1397/03/02 11:30","price":1702},{"date":"1397/03/02 12:00","price":1701},{"date":"1397/03/02 12:10","price":1691},{"date":"1397/03/02 12:20","price":1688},{"date":"1397/03/02 12:30","price":1690},{"date":"1397/03/02 12:40","price":1691},{"date":"1397/03/02 12:50","price":1695},{"date":"1397/03/02 13:00","price":1705},{"date":"1397/03/02 13:10","price":1706},{"date":"1397/03/02 13:20","price":1704},{"date":"1397/03/02 13:30","price":1701},{"date":"1397/03/02 13:40","price":1702},{"date":"1397/03/02 13:50","price":1698},{"date":"1397/03/02 14:30","price":1697},{"date":"1397/03/02 14:40","price":1693},{"date":"1397/03/02 14:50","price":1694},{"date":"1397/03/02 15:00","price":1699},{"date":"1397/03/02 15:20","price":1697},{"date":"1397/03/02 15:30","price":1698},{"date":"1397/03/02 15:40","price":1694},{"date":"1397/03/02 16:00","price":1692},{"date":"1397/03/02 16:10","price":1691},{"date":"1397/03/02 16:30","price":1690},{"date":"1397/03/02 16:50","price":1697},{"date":"1397/03/02 17:10","price":1699},{"date":"1397/03/02 17:20","price":1698},{"date":"1397/03/02 17:30","price":1700},{"date":"1397/03/02 17:40","price":1705},{"date":"1397/03/02 18:00","price":1704},{"date":"1397/03/02 18:10","price":1703},{"date":"1397/03/02 18:50","price":1702},{"date":"1397/03/02 19:00","price":1701},{"date":"1397/03/02 19:10","price":1700},{"date":"1397/03/02 19:30","price":1698},{"date":"1397/03/02 19:50","price":1695},{"date":"1397/03/02 20:00","price":1696}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398