کمترین: 
720
بیشترین: 
733
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
724
زمان: 
3/2 19:50
قیمت کرون سوئد امروز 2 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 724 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":732},{"date":"1397/03/02 10:40","price":733},{"date":"1397/03/02 11:00","price":732},{"date":"1397/03/02 11:20","price":733},{"date":"1397/03/02 11:30","price":732},{"date":"1397/03/02 12:10","price":727},{"date":"1397/03/02 12:20","price":726},{"date":"1397/03/02 12:30","price":727},{"date":"1397/03/02 12:50","price":723},{"date":"1397/03/02 13:00","price":726},{"date":"1397/03/02 13:10","price":729},{"date":"1397/03/02 13:20","price":728},{"date":"1397/03/02 13:30","price":727},{"date":"1397/03/02 13:40","price":728},{"date":"1397/03/02 13:50","price":727},{"date":"1397/03/02 14:30","price":726},{"date":"1397/03/02 14:40","price":724},{"date":"1397/03/02 15:00","price":726},{"date":"1397/03/02 15:10","price":725},{"date":"1397/03/02 15:30","price":726},{"date":"1397/03/02 15:40","price":722},{"date":"1397/03/02 16:00","price":721},{"date":"1397/03/02 16:30","price":720},{"date":"1397/03/02 16:50","price":723},{"date":"1397/03/02 17:10","price":725},{"date":"1397/03/02 17:40","price":726},{"date":"1397/03/02 17:50","price":727},{"date":"1397/03/02 18:30","price":726},{"date":"1397/03/02 19:30","price":725},{"date":"1397/03/02 19:50","price":724}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398