کمترین: 
4912
بیشترین: 
4969
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4933
زمان: 
3/2 20:00
قیمت دلار کانادا امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":4960},{"date":"1397/03/02 10:30","price":4962},{"date":"1397/03/02 10:40","price":4964},{"date":"1397/03/02 11:20","price":4966},{"date":"1397/03/02 11:40","price":4963},{"date":"1397/03/02 11:50","price":4964},{"date":"1397/03/02 12:00","price":4962},{"date":"1397/03/02 12:10","price":4927},{"date":"1397/03/02 12:20","price":4929},{"date":"1397/03/02 12:30","price":4927},{"date":"1397/03/02 12:40","price":4932},{"date":"1397/03/02 13:00","price":4957},{"date":"1397/03/02 13:10","price":4960},{"date":"1397/03/02 13:20","price":4969},{"date":"1397/03/02 13:30","price":4953},{"date":"1397/03/02 13:40","price":4955},{"date":"1397/03/02 13:50","price":4946},{"date":"1397/03/02 14:10","price":4945},{"date":"1397/03/02 14:30","price":4938},{"date":"1397/03/02 14:40","price":4931},{"date":"1397/03/02 15:00","price":4940},{"date":"1397/03/02 15:20","price":4935},{"date":"1397/03/02 15:30","price":4936},{"date":"1397/03/02 15:40","price":4935},{"date":"1397/03/02 15:50","price":4922},{"date":"1397/03/02 16:00","price":4924},{"date":"1397/03/02 16:10","price":4912},{"date":"1397/03/02 16:20","price":4913},{"date":"1397/03/02 16:30","price":4918},{"date":"1397/03/02 16:50","price":4926},{"date":"1397/03/02 17:10","price":4933},{"date":"1397/03/02 17:20","price":4940},{"date":"1397/03/02 17:40","price":4957},{"date":"1397/03/02 17:50","price":4954},{"date":"1397/03/02 18:00","price":4955},{"date":"1397/03/02 18:10","price":4959},{"date":"1397/03/02 18:30","price":4958},{"date":"1397/03/02 18:50","price":4955},{"date":"1397/03/02 19:00","price":4954},{"date":"1397/03/02 19:10","price":4951},{"date":"1397/03/02 19:30","price":4933},{"date":"1397/03/02 19:50","price":4931},{"date":"1397/03/02 20:00","price":4933}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398