کمترین: 
574
بیشترین: 
582
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
578
زمان: 
3/2 19:50
قیمت ین ژاپن امروز 2 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 578 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":577},{"date":"1397/03/02 10:40","price":578},{"date":"1397/03/02 12:10","price":574},{"date":"1397/03/02 12:50","price":577},{"date":"1397/03/02 13:00","price":581},{"date":"1397/03/02 13:20","price":582},{"date":"1397/03/02 13:30","price":580},{"date":"1397/03/02 14:40","price":579},{"date":"1397/03/02 14:50","price":580},{"date":"1397/03/02 15:00","price":581},{"date":"1397/03/02 15:10","price":580},{"date":"1397/03/02 15:30","price":579},{"date":"1397/03/02 15:50","price":578},{"date":"1397/03/02 16:00","price":579},{"date":"1397/03/02 16:10","price":578},{"date":"1397/03/02 16:50","price":580},{"date":"1397/03/02 17:10","price":579},{"date":"1397/03/02 17:30","price":580},{"date":"1397/03/02 17:40","price":581},{"date":"1397/03/02 18:00","price":580},{"date":"1397/03/02 18:50","price":579},{"date":"1397/03/02 19:10","price":578},{"date":"1397/03/02 19:30","price":579},{"date":"1397/03/02 19:50","price":578}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398