کمترین: 
992
بیشترین: 
1002
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
994
زمان: 
3/2 20:10
قیمت یوان چین امروز 2 خرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 994 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 10:20","price":1000},{"date":"1397/03/02 10:40","price":1001},{"date":"1397/03/02 11:40","price":1000},{"date":"1397/03/02 11:50","price":1001},{"date":"1397/03/02 12:00","price":1000},{"date":"1397/03/02 12:10","price":993},{"date":"1397/03/02 12:40","price":994},{"date":"1397/03/02 13:00","price":999},{"date":"1397/03/02 13:10","price":1000},{"date":"1397/03/02 13:20","price":1002},{"date":"1397/03/02 13:30","price":998},{"date":"1397/03/02 13:40","price":999},{"date":"1397/03/02 13:50","price":997},{"date":"1397/03/02 14:30","price":996},{"date":"1397/03/02 14:40","price":994},{"date":"1397/03/02 15:00","price":996},{"date":"1397/03/02 15:10","price":997},{"date":"1397/03/02 15:20","price":995},{"date":"1397/03/02 15:30","price":996},{"date":"1397/03/02 15:50","price":994},{"date":"1397/03/02 16:10","price":992},{"date":"1397/03/02 16:50","price":996},{"date":"1397/03/02 17:20","price":997},{"date":"1397/03/02 17:30","price":998},{"date":"1397/03/02 17:40","price":1000},{"date":"1397/03/02 18:00","price":999},{"date":"1397/03/02 18:40","price":998},{"date":"1397/03/02 19:10","price":997},{"date":"1397/03/02 19:30","price":996},{"date":"1397/03/02 19:50","price":994},{"date":"1397/03/02 20:00","price":995},{"date":"1397/03/02 20:10","price":994}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398