کمترین: 
95296.3
بیشترین: 
95511
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
95445.1
زمان: 
3/2 14:50
قیمت شاخص بورس امروز 2 خرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 95445.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:40","price":95296.3},{"date":"1397/03/02 11:50","price":95511.0},{"date":"1397/03/02 14:50","price":95445.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398