کمترین: 
870.7
بیشترین: 
871.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
871.8
زمان: 
3/2 09:40
قیمت درام ارمنستان امروز 2 خرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 871.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":871.8},{"date":"1397/03/02 09:30","price":870.7},{"date":"1397/03/02 09:40","price":871.8}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399