کمترین: 
2474
بیشترین: 
2475.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.2
زمان: 
3/2 09:40
قیمت منات آذربایجان امروز 2 خرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 2475.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":2475.2},{"date":"1397/03/02 09:30","price":2474},{"date":"1397/03/02 09:40","price":2475.2}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398