کمترین: 
68.3
بیشترین: 
68.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.6
زمان: 
3/2 09:40
قیمت روبل روسیه امروز 2 خرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 68.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":68.6},{"date":"1397/03/02 09:30","price":68.3},{"date":"1397/03/02 09:40","price":68.6}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399