کمترین: 
13096.2
بیشترین: 
13123.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13123.7
زمان: 
3/2 09:40
قیمت بات تایلند امروز 2 خرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 13123.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":13123.7},{"date":"1397/03/02 09:30","price":13096.2},{"date":"1397/03/02 09:40","price":13123.7}
بروزرسانی در تاریخ 14 خرداد 1399