کمترین: 
1057.7
بیشترین: 
1058.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1058.5
زمان: 
3/2 09:40
قیمت رینگیت مالزی امروز 2 خرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1058.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":1058.5},{"date":"1397/03/02 09:30","price":1057.7},{"date":"1397/03/02 09:40","price":1058.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398