کمترین: 
3137.4
بیشترین: 
3139.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3137.4
زمان: 
3/2 09:40
قیمت دلار سنگاپور امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 2 خرداد 1397 , 3137.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":3137.4},{"date":"1397/03/02 09:30","price":3139.7},{"date":"1397/03/02 09:40","price":3137.4}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398