کمترین: 
3636.3
بیشترین: 
3640.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3640.1
زمان: 
3/2 09:40
قیمت روپیه پاکستان امروز 2 خرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 3640.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":3640.1},{"date":"1397/03/02 09:30","price":3636.3},{"date":"1397/03/02 09:40","price":3640.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398