کمترین: 
61.7
بیشترین: 
61.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.7
زمان: 
3/2 09:40
قیمت روپیه هند امروز 2 خرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 61.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":61.7},{"date":"1397/03/02 09:30","price":61.9},{"date":"1397/03/02 09:40","price":61.7}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398