کمترین: 
355
بیشترین: 
355.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
355.1
زمان: 
3/2 09:40
قیمت دینار عراق امروز 2 خرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 355.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":355.1},{"date":"1397/03/02 09:30","price":355},{"date":"1397/03/02 09:40","price":355.1}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398