کمترین: 
10938.1
بیشترین: 
10943.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10943.6
زمان: 
3/2 09:40
قیمت ریال عمان امروز 2 خرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 10943.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":10943.6},{"date":"1397/03/02 09:30","price":10938.1},{"date":"1397/03/02 09:40","price":10943.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398