کمترین: 
1155.5
بیشترین: 
1156
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1156
زمان: 
3/2 09:40
قیمت ریال قطر امروز 2 خرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1156 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":1156},{"date":"1397/03/02 09:30","price":1155.5},{"date":"1397/03/02 09:40","price":1156}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398