کمترین: 
1121.6
بیشترین: 
1122.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1122.1
زمان: 
3/2 09:40
قیمت ریال عربستان امروز 2 خرداد 1397
قیمت ریال عربستاندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1122.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":1122.1},{"date":"1397/03/02 09:30","price":1121.6},{"date":"1397/03/02 09:40","price":1122.1}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398