کمترین: 
13894
بیشترین: 
13900.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13900.9
زمان: 
3/2 09:40
قیمت دینار کویت امروز 2 خرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 13900.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":13900.9},{"date":"1397/03/02 09:30","price":13894},{"date":"1397/03/02 09:40","price":13900.9}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398