کمترین: 
520.8
بیشترین: 
522.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
520.8
زمان: 
3/2 09:40
قیمت کرون نروژ امروز 2 خرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 520.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":520.8},{"date":"1397/03/02 09:30","price":522.4},{"date":"1397/03/02 09:40","price":520.8}
بروزرسانی در تاریخ 24 شهریور 1398