کمترین: 
664.1
بیشترین: 
665.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
664.1
زمان: 
3/2 09:40
قیمت کرون دانمارک امروز 2 خرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 664.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":664.1},{"date":"1397/03/02 09:30","price":665.7},{"date":"1397/03/02 09:40","price":664.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398