کمترین: 
483.4
بیشترین: 
484.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
483.4
زمان: 
3/2 09:40
قیمت کرون سوئد امروز 2 خرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 483.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":483.4},{"date":"1397/03/02 09:30","price":484.7},{"date":"1397/03/02 09:40","price":483.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398