کمترین: 
4221.6
بیشترین: 
4238.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4238.6
زمان: 
3/2 09:40
قیمت فرانک سوئیس امروز 2 خرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4238.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":4238.6},{"date":"1397/03/02 09:30","price":4221.6},{"date":"1397/03/02 09:40","price":4238.6}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398