کمترین: 
3273.4
بیشترین: 
3291.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3273.4
زمان: 
3/2 09:40
قیمت دلار کانادا امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 2 خرداد 1397 , 3273.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":3273.4},{"date":"1397/03/02 09:30","price":3291.3},{"date":"1397/03/02 09:40","price":3273.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 شهریور 1398