کمترین: 
3793.9
بیشترین: 
3809.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3809.7
زمان: 
3/2 09:40
قیمت ین ژاپن امروز 2 خرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 3809.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":3809.7},{"date":"1397/03/02 09:30","price":3793.9},{"date":"1397/03/02 09:40","price":3809.7}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398