کمترین: 
883.5
بیشترین: 
918.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
883.5
زمان: 
3/2 09:40
قیمت لیر ترکیه امروز 2 خرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 883.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":883.5},{"date":"1397/03/02 09:30","price":918.3},{"date":"1397/03/02 09:40","price":883.5}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1398