کمترین: 
1145.2
بیشترین: 
1145.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1145.8
زمان: 
3/2 09:40
قیمت درهم امارات امروز 2 خرداد 1397
قیمت درهم اماراتدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 1145.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":1145.8},{"date":"1397/03/02 09:30","price":1145.2},{"date":"1397/03/02 09:40","price":1145.8}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398