کمترین: 
5642.5
بیشترین: 
5645.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5642.5
زمان: 
3/2 09:40
قیمت پوند امروز 2 خرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 2 خرداد 1397 , 5642.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":5642.5},{"date":"1397/03/02 09:30","price":5645.6},{"date":"1397/03/02 09:40","price":5642.5}
بروزرسانی در تاریخ 26 شهریور 1398