کمترین: 
4946.6
بیشترین: 
4956.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4946.6
زمان: 
3/2 09:40
قیمت یورو امروز 2 خرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4946.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":4946.6},{"date":"1397/03/02 09:30","price":4956.8},{"date":"1397/03/02 09:40","price":4946.6}
بروزرسانی در تاریخ 28 شهریور 1398