کمترین: 
4206
بیشترین: 
4208
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4208
زمان: 
3/2 09:40
قیمت دلار امروز 2 خرداد 1397
قیمت دلاردر تاریخ 2 خرداد 1397 , 4208 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 09:10","price":4208},{"date":"1397/03/02 09:30","price":4206},{"date":"1397/03/02 09:40","price":4208}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398