کمترین: 
575.04
بیشترین: 
679.32
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
575.04
زمان: 
3/2 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 2 خرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 2 خرداد 1397 , 575.04 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":679.32},{"date":"1397/03/02 00:30","price":674.8},{"date":"1397/03/02 03:00","price":656.2},{"date":"1397/03/02 03:30","price":649.82},{"date":"1397/03/02 04:30","price":654.15},{"date":"1397/03/02 06:00","price":642.85},{"date":"1397/03/02 09:00","price":645},{"date":"1397/03/02 12:00","price":648},{"date":"1397/03/02 13:00","price":626.89},{"date":"1397/03/02 15:00","price":632.7},{"date":"1397/03/02 18:00","price":627.68},{"date":"1397/03/02 18:30","price":629.31},{"date":"1397/03/02 21:00","price":588},{"date":"1397/03/02 21:30","price":596},{"date":"1397/03/02 22:00","price":584},{"date":"1397/03/02 22:30","price":575.04}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398