کمترین: 
7481.1
بیشترین: 
8215
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7481.1
زمان: 
3/2 22:30
قیمت بیت کوین امروز 2 خرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 2 خرداد 1397 , 7481.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/02 00:00","price":8215},{"date":"1397/03/02 00:30","price":8180},{"date":"1397/03/02 03:00","price":8065.8},{"date":"1397/03/02 04:00","price":7969.9},{"date":"1397/03/02 05:00","price":7999.9},{"date":"1397/03/02 06:00","price":7871.1},{"date":"1397/03/02 09:00","price":7936.8},{"date":"1397/03/02 09:30","price":7889.1},{"date":"1397/03/02 12:00","price":7923.2},{"date":"1397/03/02 12:30","price":7895.4},{"date":"1397/03/02 15:00","price":7875.1},{"date":"1397/03/02 18:00","price":7891.9},{"date":"1397/03/02 18:30","price":7890.5},{"date":"1397/03/02 21:00","price":7588.9},{"date":"1397/03/02 21:30","price":7618.7},{"date":"1397/03/02 22:00","price":7541.2},{"date":"1397/03/02 22:30","price":7481.1}
بروزرسانی در تاریخ 30 شهریور 1398