کمترین: 
76.21
بیشترین: 
76.21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
76.21
زمان: 
3/1 17:32
قیمت نفت اوپک امروز 1 خرداد 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 1 خرداد 1397 , 76.21 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/03/01 17:32","price":76.21}
بروزرسانی در تاریخ 27 شهریور 1398